“Je kwetsbaarheid aankijken zonder te veroordelen maakt je een vrijer en krachtiger mens.”

Zit je niet lekker in je vel? Om welke reden dan ook? Loopt je relatie niet lekker? Lukt het je niet (meer) om ook te genieten van de dingen en de mensen om je heen? Zit je vast op je werk?

Bepaalde kwaliteiten en gewoontes kunnen je ver brengen in het leven. Als je een doorzetter bent dan zal je koste wat het kost die baan krijgen en die doelen bereiken. Of als je een perfectionist bent, dan zal alles in huis op rolletjes lopen en er picobello uitzien. En op je werk ook...

Maar op een gegeven moment kan het zijn, dat 'zoals je ’t altijd deed' niet meer die voldoening geeft, die het altijd gaf. Bijvoorbeeld: Het harde werken kan je gaan uitputten als doorzetter en in het huis waar de structuur zo zichtbaar is, kan de perfectionist het spontane en het gezellige of de warmte gaan missen.
Het wordt tijd voor vernieuwing en verfrissing. Door naar je eigen kracht, maar ook naar je kwetsbaarheid te kijken zal je nieuwe inzichten krijgen. Deze kan je gebruiken om andere keuzes te maken, zodat je weer voluit en vrij kan gaan leven in relatie met de mensen en dingen om je heen.

Een coach is eigenlijk een 'vriendelijke vreemdeling'. Zij komt en zij gaat in vertrouwen. Ik geef je handvatten en antwoorden die al in jouzelf aanwezig zijn. Ik help je je eigen kracht en kwetsbaarheid te zien. Ingesleten gewoontes worden helder, zodat je andere keuzes kunt maken en kan gaan en blijven staan voor wie jij bent.

Gouden tips

  • Je kan houden van iemand om wat diegene allemaal kan en heeft. Bijvoorbeeld: ”Iemand is succesvol, kan heel goed sporten en heeft een prachtige auto”. Veel intenser is het als je van iemand houdt om wie hij/zij is. Bijvoorbeeld: “Hij/zij maakt het vuur in mij los; ik voel me altijd enorm gewaardeerd door hem/haar. Of hij/zij is betrouwbaar.”

  • Je gedachten en je gepieker/stemmen in je hoofd is niet wie je bent! Het zijn maar (vaak hardnekkige) je gedachten. Wie ben je dan? Degene die het ziet, dat ben jij. Wat een opluchting!

  • Hoe vrij en ontspannen je kan leven is onlosmakelijk verbonden met hoe jouw relatie is met 'het nu' met 'het huidige moment'. Hoe is jouw relatie met het nu? Je gedachten (ego) willen altijd een doel in de toekomst bereiken en hebben een slechte relatie met het nu en met de tijd. Terwijl daar (het nu) is waar het gebeurt, waar het leven zich afspeelt. Wil je een betere relatie met het huidige moment? Word er vriendelijk voor! En al snel zullen de resultaten zichtbaar worden. Het leven zal vriendelijker voor je worden.

Wil je meer informatie? Neem contact op.